Het hergebruik van industriële locaties vraag om een bijzondere aanpak. Iets doen en niet wachten tot er iets gebeurt.
Zodat er nieuwe bewoners en eigenaren arriveren die trots zijn, die willen investeren en die de locatie verder willen helpen. Maar dan moet dat wat je neerlegt wel kwalitatief zéér hoogwaardig zijn. REUSE weet hoe je een succesvol transformatieproces op gang brengt. Er bestaat geen vast omlijnd en afgebakend model, elk project kent zijn eigen proces. Maar in dit proces weten wij welke stappen er gezet moeten worden:

Inventarisatie

Wat ligt er, wat is er al gedaan, wie doet er mee, waar stokt het?
Een gedegen inventarisatie vormt de basis van een transformatieproject. In het onderzoek worden de harde gegevens (bouwkundige staat, vervuiling, ecologische structuur en andere feiten) en de zachte gegevens (maatschappelijke ontwikkelingen, sociografische profielen, potentie plek e.d.) opgenomen.

REUSE verzamelt de gegevens en analyseert deze.

Inspireren

Wat is er allemaal mogelijk? Hoe gaat het er bij andere (gelijkwaardige) locaties aan toe? Door de juiste mensen erbij te betrekken en de juiste plekken te laten zien, raakt iedereen geïnspireerd. Compact, zonder tijdsverlies. Waar informatie mist, wordt deze aangevuld.

REUSE
laat
zien
wat er
mogelijk is
en boort
de juiste
inspiratiebronnen
aan

Blauwdruk

Hoe komt de blauwdruk eruit te zien? En welk locatieconcept vloeit hieruit voort? Na de alles-is-mogelijk-fase wordt de informatie door REUSE vertaald in een visie, de visie in een blauwdruk waarin de randvoorwaarden worden aangegeven. (en weet je ook wat je níet wilt...) En de blauwdruk wordt vertaald naar een strategie met hoe nu te beginnen.

REUSE organiseert de strategie voor de passende visie

Communicatie

Wat laat je zien? Waar en hoe laat je mensen met elkaar in contact komen? Na een inventarisatieonderzoek volgt de stap van het 'openbreken' van het project. Laat mensen participeren. Door datgene te communiceren wat je voor ogen hebt met de locatie, trek je meteen de juiste doelgroep aan. En zo ontstaan er mooie initiatieven. Er zijn veel mogelijkheden: iets publiceren, een tentoonstelling maken, de locatie laten bezoeken. Ook selecteert REUSE een uitgebalanceerd projectteam, afgestemd op de locatie.

REUSE breekt met communicatie het transformatieproject open

Experimenteren

Wat is er binnen de vastgestelde visie allemaal mogelijk? En: kan dat wel, past dat wel, trekt het de juiste mensen aan? Nadat de visie naar buiten is gebracht, is er plaats voor het experiment. De deelnemers leren of het werkt wat er is bedacht. Tot op detailniveau wordt de visie bijgevijld. Dit is een continue durende fase.

REUSE zorgt dat de visie wordt bijgeslepen na opgedane ervaringen

Koppelen

Hoe trek je onderscheidende ondernemers aan op de locatie? Hoe koppel je de goede concepten aan de juiste plek? REUSE zorgt voor deze bemiddeling. Zorgt voor die spraakmakende horecaondernemer of creatieve netwerkplek (als dat tenminste je visie is....) Wij zetten de processen neer om de juiste mensen te kunnen vinden: dat kunnen websites zijn, televisieprogramma's of evenementen.

REUSE brengt het programma bij de plek

Beheer en exploitatie

Welk team van vakspecialisten 'lift' de locatie omhoog? Hoe zet je een goede exploitatie- en beheerorganisatie op? REUSE kent de mensen die uiteenlopende transformatieprocessen kunnen beheren en bijsturen. We staan tevens open voor nieuwe mensen, die gaandeweg het proces kunnen instappen. Het vasthouden aan de visie is in deze fase essentieel voor het slagen van het project.

REUSE weet hoe een goede beheersorganisatie opgezet moet worden

Financiering

Hoe komt de financiering rond? Een project kan pas slagen als het financieel haalbaar is en als het gefinancierd kan worden. REUSE zoekt nieuwe manieren die de financiering een stuk makkelijker maakt. Wij zijn op zoek naar best cases die dat bewijzen.

REUSE brengt financiering van een project dichterbij